Save the dates! KVAN-sessies Tweede Kamer behandeling Archiefwet 2021

9 december 2021
Het wetsvoorstel Archiefwet 2021 ligt ter behandeling bij de Tweede Kamer. Het bestuur van KVAN stelt een conceptreactie op en wil die met de leden bespreken. Het bestuur zal op basis hiervan een brief opstellen die naar de fracties wordt gestuurd.

Er zijn vier data gereserveerd, zet ze alvast in je agenda!  Bespreekpunten voor de verschillende sessies volgen begin 2022.

26 januari 15.30 – 17.00
1 februari 15.30 – 17.00
16 februari 15.30 – 17.00

Lees meer