Samenhang AVG en Archiefwet

20 augustus 2020
De Autoriteit Persoonsgegevens heeft op haar website veelgestelde vragen en antwoorden gepubliceerd over de omgang met persoonsgegevens in archieven.

Er wordt beschreven hoe de AVG en de Archiefwet met elkaar samenhangen en er worden praktijkvragen van overheden en burgers beantwoord. Over de tekst is overleg geweest met het archiefwezen. KVAN/BRAIN is dan ook blij met deze vragen en antwoorden, die inhoudelijk overeenkomen met de handreiking Weten of Vergeten? , die de Werkgroep AVG dit voorjaar publiceerde.

Lees verder