RODIN 2.0 is uit

14 juni 2017

Het Referentiekader Opbouw Digitaal Informatiebeheer geeft inzicht in de vraag: is onze organisatie klaar voor digitaal archiveren en zo nee: wat moeten we nog doen?

Het Referentiekader Opbouw Digitaal Informatiebeheer geeft inzicht in de vraag: is onze organisatie klaar voor digitaal archiveren en zo nee: wat moeten we nog doen?

De eerste versie van RODIN uit 2010 heeft furore gemaakt als bruikbare rode draad door het woud van (inter)nationale wet- en regelgeving en normen. Door de vele ontwikkelingen in praktijk, wet- en regelgeving en normeringen van digitaal archiveren was een versie 2.0 nodig. Eerder dit jaar verscheen op deze plek een oproep om te reageren op de concept versie van RODIN 2.0. Daarop zijn heel veel reacties binnengekomen, die in de definitieve versie zijn verwerkt. Wij hopen hiermee weer een up to date toetsinstrument voor administraties, archiefinspecteurs, auditors en informatieprofessionals te kunnen bieden. Download nu RODIN 2.0!