Publicatie | Een dementerende overheid 2.0?

11 februari 2021
De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed wordt de komende jaren versterkt en uitgebreid. Dit staat in de kabinetsreactie op het verslag van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK).

De Parlementaire ondervragingscommissie stelde in het verslag dat bij alle ministeries waar de commissie mee te maken had, de informatiehuishouding onvoldoende op orde was. Er komt daarom een generiek actieplan voor het Rijk en voor alle departementen afzonderlijk. Hiervoor wordt een analyse gemaakt van de huidige stand van de informatiehuishouding. Daarbij wordt gebruikgemaakt van de rapporten van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed. De Inspectie publiceert als bijdrage aan die analyse nu ‘Een dementerende overheid 2.0?’ In deze analyse geeft de Inspectie een stand van zaken sinds het rapport ‘Een dementerende overheid?’ uit 2005.

Lees verder 

10.png