Overleg KVAN/BRAIN en OCW over coronacrisis

30 april 2020
Het bestuur van KVAN/BRAIN staat in contact met het ministerie van OCW over de gevolgen van de coronacrisis voor de archiefsector. Er is overleg geweest over de getroffen maatregelen en de gevolgen daarvan.

Het bestuur heeft aangegeven dat voor de hele sector beperkte dienstverlening geldt, de studiezalen grotendeels dicht zijn en dat dienstverlening zoveel mogelijk online plaatsvindt. Hierbij is opgemerkt dat de investeringen van de afgelopen jaren in scannen dus uiterst belangrijk zijn geweest, en belangrijk blijven. 

Verder is gesproken over de schade voor de sector, waarbij erop gewezen is dat er voor het merendeel sprake is van overheidsfinanciering. Ook de rol van categorale instellingen kwam aan bod, omdat dit een stichting kan zijn waarbij de financieringsvorm anders is. Daarnaast is er aandacht gevraagd voor de inkomsten via projectsubsidies, waarbij het vooral belangrijk is dat deze niet worden teruggevorderd. KVAN/BRAIN heeft OCW gevraagd om dit te bespreken met de grote fondsen, zoals het Mondriaanfonds et cetera.

KVAN/BRAIN blijft in gesprek met OCW over mogelijkheden tot openstelling, maar uiteraard is dit afhankelijk van het verloop van het coronavirus. Wat nu wél al kan, is het opstellen van een algemene richtlijn en daarbij is middels een oproep de hulp van leden ingeroepen. In de tussentijd: volg de instructies en blijf gezond!