Nieuwsbrief KVAN/BRAIN | Wacht de archivaris een toekomst als databeheerder van het web?

2 april 2020
In deze nieuwsbrief lees je o.a. over de online review MTDO, Oorlogslevens.nl genomineerd voor GLAMi Awards en de reactie VNG op concept Archiefwet 2021.