Nieuwsbrief KVAN/BRAIN september 2018

5 oktober 2018
Na een maandje zonder in augustus, is er nu weer volop nieuws van het archieffront.

Na lezing van de september-nieuwsbrief ben je weer bij wat betreft de KIA Kennistournee, de werkgroep AVG, de Adviescommissie Archieven van de VNG, de modernisering van de Archiefwet en het goede en slechte nieuws op het gebied van Auteursrecht. En weet je dat we nog twee bestuursleden zoeken voor de KVAN. Zegt het voort!