Nieuwsbrief KVAN/BRAIN oktober 2019

3 oktober 2019
In deze nieuwsbrief lees je o.a. het verslag van de ALV, over de bureaubezetting, communicatiestrategie en het archievenblad.