Nieuwsbrief KVAN/BRAIN oktober 2017

31 oktober 2017
In deze nieuwsbrief richten we de blik op de actualiteit binnen en buiten onze organisatie. Nieuwe stappen in de samenwerking tussen KVAN en BRAIN, een nieuw kabinet en nieuwe ontwikkelingen in het informatie- en archiefrecht.

De oktober-nieuwsbrief gaat in op:

Vooruitblik ALV en kennissessie AVG, Ketelaarlezing 2017, de aanstaande integratie van de websites van KVAN/BRAIN, de wijziging van KVAN-dagen in Archiefdagen, de portefeuilleverdeling van het nieuwe kabinet, de Wet hergebruik overheidsinformatie, de lopende werkzaamheden van de Adviescommissie Archieven VNG, het allernieuwste S@P Jaarboek, International Digital Preservation Day en de mogelijke verkorting van de overbrengingstermijn van overheidsarchieven.