Nieuwsbrief KVAN/BRAIN november 2018

30 november 2018
Al is het een uitzonderlijk droge herfst; het blijft archiefnieuws regenen, ook in de maand november.

In deze november-nieuwsbrief attenderen we je op de twee (!!) S@P Jaarboeken die het licht zagen deze maand. Dat wordt lezen onder de boom in de naderende kerstvakantie. Verder roepen we je op om mee te werken aan de actualisering van de modellen voor de Archiefverordening, het Besluit Informatiebeheer en de Handreiking Verbonden Partijen. Belangrijk werk waar veel overheidsorganen baat bij hebben. Er zijn updates van de VNG Adviescommissie, de werkgroep AVG en de werkgroep Omgevingswet. We zoeken kandidaten voor de Duparc-prijs en de GeschiedenisOnline-prijs. De plannen voor Archiefdagen in Gouda beginnen gestalte te krijgen; de opzet zal anders zijn dan je gewend bent. En tot slot nemen we afscheid van May Scheepers, voor velen het gezicht en de stem van het verenigingsbureau. Veel leesplezier!