Nieuwsbrief KVAN/BRAIN | NDE-special World Digital Preservation Day

2 november 2020
In deze NDE-special nieuwsbrief onder andere aandacht voor de Werelddag van de Digitale Duurzaamheid (World Digital Preservation Day) op 5 november en een dag in het leven van de digitaal archivaris.