Nieuwsbrief KVAN/BRAIN maart 2018

25 maart 2018
Er gebeurt zoveel op dit moment, dat bijna de hele nieuwsbrief gevuld is met berichten over activiteiten die KVAN/BRAIN met, voor en door de leden onderhanden heeft.

De maart-nieuwsbrief besteedt aandacht aan:

De AVG. Maatwerkopleiding Archieven en Privacy en het onderzoek van Mathieu Paapst om de risico's die archiefinstellingen lopen door de AVG te inventariseren en te analyseren.

SNAAI is Jong Archivarissen geworden en barst van de plannen. Wie wordt de Jonge Archivaris van 2018?

Het Kennisplatform Toezicht houdt een voorjaarsbijeenkomst, waar onder andere ENSIA ter sprake komt.