Nieuwsbrief KVAN/BRAIN maart 2017

25 maart 2017
Er zijn veel ontwikkelingen gaande in wetgeving en beleid ten aanzien van archieven en overheidsinformatie.

Deze maart-nieuwsbrief staat dan ook bol van juridische aangelegenheden. En ken je RODIN nog? Het Referentiekader Opbouw Digitaal Informatiebeheer, uit 2010? Dat wordt nu geactualiseerd. We vragen om je medewerking daarbij.