Nieuwsbrief KVAN/BRAIN | Ledenvergadering KVAN en BRAIN | Update Archiefwet | Ketelaarlezing

26 november 2020
In deze nieuwsbrief de aankondiging van de ledenvergadering fusie KVAN en BRAIN, een update over de wijzizing van de Auteurswet en van fake news tot data in coronatijden.