Nieuwsbrief KVAN/BRAIN juni 2017

25 juni 2017
We blikken terug op de succesvolle KVAN-dagen in het Dordtse Energiehuis.

Verder besteden we in deze juni-nieuwsbrief aandacht aan de ontwikkeling van de Kennisfunctie, vragen we om thema's aan te dragen voor de stages van de duale master Archiefwetenschap, vragen we medewerking aan het lezersonderzoek over het Archievenblad en kondigen we de verschijning aan van de bundel die de S@P uitbracht ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de KVAN.