Nieuwsbrief KVAN/BRAIN juli 2017

25 juli 2017
Het grote nieuws van deze maand is, dat op aandringen van de instellingsleden de Kwaliteitsmonitor Dienstverlening in 2017 toch gehouden zal worden.

Verder informeren we je in deze juli-nieuwsbrief o.a. over de stages in het kader van de duale master Archiefwetenschap, e werkzaamheden van de werkgroep Omgevingswet, de nieuwe werkgroep AVG en de Adviescommissie Archieven van de VNG.