Nieuwsbrief KVAN/BRAIN januari 2020

20 januari 2020
In deze nieuwsbrief lees je o.a. over de archiefwet 2021, de nieuwe vormgeving van het archievenblad, de AVG en de archiefwet.