Nieuwsbrief KVAN/BRAIN januari 2019

31 januari 2019
De eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar. We beginnen het jaar goed met veel interessante bijeenkomsten, het vooruitzicht van de nieuwe Wet open overheid en de herziening van de Archiefwet.