Nieuwsbrief KVAN/BRAIN januari 2017

31 januari 2017
We wensen je een goed 2017! Wij zijn het jaar voortvarend begonnen met het uitvoeren van de belangrijke beslissingen die de ledenvergaderingen in december hebben genomen.

We zijn heel blij om in deze januari-nieuwsbrief te kunnen vertellen dat Puck Huitsing de functie van bureau-coördinator van KVAN/BRAIN gaat vervullen. We roepen je op om met goede voorstellingen te komen voor de KVAN-dagen 2017 (thema: Publiek!), hebben veel lobby-nieuws en informeren je over de stand van zaken van de selectielijst voor gemeentelijke en intergemeentelijke organen.