Nieuwsbrief KVAN/BRAIN | Is het tijd voor een Rijksdienst Digitale Dienstverlening?

12 maart 2020
In deze nieuwsbrief lees je o.a. over de Wet digitale overheid, de Rijksdienst Digitale Dienstverlening en de VNG Adviescommissie Archieven.