Nieuwsbrief KVAN/BRAIN februari 2019

13 maart 2019
Wat kun je verwachten van de Archiefdagen 2019? Wat is er besproken in de eerste ledenbijeenkomst over de herziening van de Archiefwet? Hoe is het overleg met de Autoriteit Persoonsgegevens gegaan?