Nieuwsbrief KVAN/BRAIN februari 2017

25 februari 2017
We komen goed op stoom met de koers die we tijdens de ALV van december hebben uitgezet. We vertellen je er in deze nieuwsbrief graag meer over.

Ook informeren we je in deze februari-nieuwsbrief over de Kennistournee die we momenteel samen met het Nationaal Archief in het hele land organiseren, over een aantal internetconsultaties over nieuwe wetgeving en over de Handreiking Inrichting Informatie- en Archiefbeheer, speciaal om informatiebeheerders en archivarissen te helpen bij het vormgeven van de inrichting van het archief- en informatiebeheer van samenwerkingsverbanden (verbonden partijen) en bij het toezicht daarop.