Nieuwsbrief KVAN/BRAIN december 2018

28 december 2018
De besturen van KVAN/BRAIN wensen u alle goeds voor het nieuwe jaar. Met het leesvoer in deze nieuwsbrief draagt KVAN/BRAIN hopelijk een steentje bij aan een vliegende en geïnspireerde start van het werk in 2019. Laten we er weer een mooi jaar van maken!