Nieuwsbrief KVAN | Aanpassingen Auteurswet | Oproep klankbordgroepen | ICA Code of Ethics

17 juni 2021
In deze nieuwsbrief onder meer aandacht voor aanpassingen in de Auteurswet, een oproep voor klankbordgroepen en ICA Code of Ethics.