Media Suite: onderzoek dwars door multimediale collecties heen

15 april 2019
Op 5 april is bij Beeld en Geluid de Media Suite gelanceerd. Met deze tool wordt het mogelijk om via één omgeving onderzoek te doen binnen meerdere grote multimediale erfgoedcollecties.

De Media Suite is een online omgeving die het mogelijk maakt om onderzoek uit te voeren met grootschalige multimediale erfgoedcollecties. Het is mogelijk om binnen de Media Suite de mediaobjecten direct te bekijken, door audio en video te browsen, annotaties en visualisaties te maken en onderzoeksdata te ordenen, bewaren en exporteren. Door meerdere collecties op één centrale ‘virtuele’ plek bereikbaar te maken, wordt een grote stap gemaakt in data science op het gebied van erfgoed.

Schat aan multimediale data

De Media Suite is een resultaat van CLARIAH, het samenwerkingsproject voor de ontwikkeling van een nationale digitale infrastructuur voor de geesteswetenschappen. De Media Suite maakt gebruik van kunstmatige intelligentie, waaronder beeld- en spraakherkenning, om geautomatiseerd collecties te beschrijven. Daarnaast is CLARIAH bezig met een landelijke ICT-infrastructuur die het mogelijk moet maken dat meer datacollecties op het gebied van de geesteswetenschappen aan kunnen sluiten. Op dit moment zijn (delen van) de collecties van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, EYE Filmmuseum, Data Archiving and Networked Services (DANS) en de Koninklijke Bibliotheek toegankelijk via de Media Suite. Onderzoekers kunnen putten uit een grote schat aan multimediale data bestaande uit onder meer radio, televisie, film, oral history, kranten, omroepgidsen, kijk- en luistercijfers, filmposters en foto’s. De Media Suite maakt fijnmazig zoeken en ‘data science’ mogelijk.

Meer informatie

Je vindt meer over de achtergrond van de Media Suite op de website van CLARIAH. De Media Suite zelf is toegankelijk voor studenten en medewerkers van de sociale- en geesteswetenschappen. Zij kunnen met het account van hun instelling inloggen op mediasuite.clariah.nl