Méér mogelijkheden om als archiefdienst aan te haken bij ‘Wat staat daer?’

11 november 2021
Vijf jaar geleden zag ‘Wat staat daer?’ (WSD) het levenslicht, een website waar iedereen op een laagdrempelige manier het lezen van oude handschriften kan oefenen: www.watstaatdaer.nl

De website is een succes gebleken, het forum is bovendien dé plek op internet waar leesproblemen worden voorgelegd en opgelost, vaak al binnen een dag. Mensen noemen de website ‘verslavend’, archiefdiensten en universiteiten zijn enthousiast over het gebruik van WSD in hun cursussen paleografie.

Deelnemers
Niet alleen het gebruik, ook het aantal deelnemende archiefdiensten breidde zich uit: van de oorspronkelijke drie initiatiefnemers groeiden we door naar de huidige negen beheerders.

Light
Voor andere belangstellenden vormden soms de kosten een struikelblok en anders het bijkomende werk. Daarom kan een archiefdienst nu ook als ‘light’ deelnemer instappen, naast de bestaande optie om medebeheerder te worden. De light deelname is speciaal bedoeld voor (kleinere) archiefdiensten die wél via WSD eigen (cursus)teksten willen publiceren, maar die géén tijd kunnen vrijmaken voor werkzaamheden als forum beheren, paleopuzzels maken, de e-mailbox beheren, enz. Bovendien zijn de kosten lager: slechts € 500,- per jaar (ex. btw.)

Cursusmateriaal
Voor archiefdiensten die cursussen oud-schrift aanbieden is ‘Wat staat daer?’ heel handig. Je kunt via ‘Wat staat daer?’ je huiswerk voor de cursisten aanbieden. In het Zeeuws Archief zijn we daarmee in het cursusseizoen 2018/2019  mee begonnen en het bevalt zowel de cursisten als de docent (een collega die een kei is in het lezen van oud schrift) heel goed.

Belangstelling?
Heb je vragen? Stel ze gerust. Ben je geïnteresseerd? We horen het graag.
Lees verder of neem contact op: info@watstaatdaer.nl

 

 

Wat%20staat%20dear.jpg
Bron: Zeeuws Archief, Archief Admiraliteit Veere, toegang 243, inv.nr 28: Stukken betreffende het proces tussen Clays Andrieszn. en Adrian Janszn., kwartiermeesters van het "cleender jacht" van Middelburg c.s. en Jeronimus Sandelinck, rentmeester Bewesterschelde c.s., inzake de verdeling van de prijs gemaakte goederen, 1543. 1 verbroken lias met o.a. 2 charters.