KVAN/BRAIN houdt vast aan eigen modelverordeningen

26 oktober 2018
De KVAN/BRAIN-modellen voor de Archiefverordening en de Beheerregeling Informatiebeheer blijven bestaan en worden geactualiseerd. In overleg met het Werkgroep Modellen hebben de besturen van KVAN/BRAIN hiertoe besloten.

Naar aanleiding van de recente vernieuwing van de VNG-modellen voor de Archiefverordening en de Beheerregeling Informatiebeheer ontvingen de besturen van KVAN/BRAIN veel vragen over het voortbestaan van de eigen modellen. De modellen van KVAN/BRAIN blijken veel gebruikt te worden. Van verschillende kanten werd ons dan ook verzocht om deze in aanvulling op de VNG-modellen te laten bestaan. De besturen hebben nu besloten om aan die wensen tegemoet te komen.

Uitgebreider werkt soms beter

Beide modellen zijn naast elkaar te gebruiken, waarbij het voornaamste verschil is dat de BRAIN-modellen veel uitgebreider zijn in vergelijking met die van de VNG. Het advies om hogere wetgeving niet te "herhalen" in lokale verordeningen past in de structuur van de modelverordeningen van de VNG. KVAN/BRAIN vindt dat uitgebreidere regelingen die wel verwijzen naar wetgeving in veel gevallen handiger zijn in het gebruik. Zeker wanneer het gaat om overheidsorganen die niet regelmatig met die hogere regelgeving werken, bijvoorbeeld omdat er geen specialist bij de gemeente werkt, is het praktisch als het lokale kader compleet is. Gebleken is dat veel gemeenten juist de uitgebreide versie waarderen, omdat daarbij niets steeds teruggegrepen hoeft te worden naar Archiefwet, - besluit, of -regeling.

Actualiseren huidige modellen

Een juridische aanpassing van de KVAN/BRAIN-modellen is wel nodig en eenvoudig te realiseren. Voor de modelverordening door alleen die artikelen op te nemen die behoren tot de bevoegdheid van de raad en voor het Besluit informatiebeheer door het besluit te veranderen in een werkinstructie of beheerregeling. Aangezien de KVAN/BRAIN-modellen ook de basis zijn voor de archiefregelgeving van provincies en waterschappen kunnen ook die eenvoudig worden aangepast. De Werkgroep Modellen neemt deze actualisatie op zich. Chantal Menting heeft hierin het voortouw.