Interbestuurlijke datastrategie in wording

9 december 2021
Samen met andere departementen, uitvoeringsorganisaties, VNG, Unie van Waterschappen en IPO stelde staatssecretaris Knops een interbestuurlijke datastrategie op. Hierin wordt geschetst hoe de overheid maatschappelijke opgaven beter kan aanpakken met behulp van data. Hij stuurde het voorstel 18 november jl. naar de Tweede Kamer.

De datastrategie is expliciet bedoeld als input voor het nieuwe kabinet, maar er wordt ook alvast begonnen. Bijvoorbeeld met een pilot adviesfunctie verantwoord datagebruik waar overheden advies kunnen krijgen over de samenhang tussen wat technisch kan, wat juridisch mag en wat ethisch wenselijk is. En, interessant voor onze sector, er wordt onderzocht hoe data beter vindbaar gemaakt kunnen worden via gemeenschappelijke datacatalogi samen met de dataportal data.overheid.nl, gemeenten, het CBS en het stelsel van basisregistraties.

Lees verder