Hoe vergaat het de intervisiegroepen?

15 februari 2019
Op initiatief van het Kennisplatform Professionalisering op het Kennisnetwerk Informatie en Archief (KIA) zijn de eerste twee intervisiegroepen in oktober en november 2018 enthousiast van start gegaan, in Utrecht en Den Haag. De deelnemers zijn werkzaam in archieffuncties of hebben rollen die daarmee te maken hebben, zowel op gemeentelijk als op provinciaal of landelijk niveau.

Inmiddels hebben beide groepen bijeenkomsten gehad, onder begeleiding van Frank Schaper, een ervaren intervisiebegeleider, en zijn er tal van onderwerpen besproken. In elke groep is een prettige diversiteit aanwezig qua leeftijden, sekse, persoonlijkheden en ervaring, wat er voor zorgt dat elke casus vanuit verschillende en verfrissende perspectieven wordt belicht. Degenen die hun casus of dilemma hebben ingebracht zijn zonder uitzondering tevreden over de opgedane inzichten en ontvangen adviezen. "Ik ben blij met jullie", zei een van hen.

Geregeld blijkt een ingebrachte vraag ook relevant te zijn voor de andere deelnemers. Er bestaan vele intervisiemethodieken, waarbij het KIA Professionalisering voor deze reeks heeft gekozen voor de 'incidentmethode' (hierbij vormt een concrete gebeurtenis meestal het uitgangspunt bij de vragen, de analyses en de adviezen) waar variaties op mogelijk zijn afhankelijk van de casus. Voordeel hiervan is dat de vraagstelling praktisch en concrete resultaten oplevert, maar ook een verdere verdieping mogelijk maakt.

Tijdens de tweede sessie bleken de inbrengers van de eerste bijeenkomst er al direct mee aan de slag te zijn gegaan. Ze waren zich ergens bewust van geworden, hadden nieuwe opties aangereikt gekregen of hadden besloten een actie te ondernemen waar ze tot moment nog over hadden getwijfeld.

Beide groepen zullen nog een aantal sessies met elkaar hebben in 2019 en het is mogelijk dat er een derde groep in het voorjaar van start zal gaan. Interesse? Kijk op het Kennisplatform Professionalisering en meld je aan!