In gesprek met de Autoriteit Persoonsgegevens

29 november 2018
Op 17 december gaat de voorzitter van KVAN/BRAIN samen met ARA Marens Engelhard en hoofdinspecteur van de Erfgoedinspectie Arda Scholten in gesprek met de Autoriteit Persoonsgegevens. Marianne Loef, die binnen KIA de werkgroep AVG coördineert en ondersteunt, zal er ook bij zijn.

Onderwerp van gesprek zijn de vragen die de AVG bij archiefinstellingen oproept over openbaarheid en beschikbaarstelling van archieven in relatie tot de eisen van de AVG. Als concrete casus staat de kwestie van de gezinskaarten op de agenda. De bijeenkomst is voorbereid door de Werkgroep AVG. Doel van KVAN/BRAIN is nadrukkelijk om de ruimte te verkennen die archiefinstellingen hebben om hun taken uit te voeren met in achtneming van de AVG en maximaal gebruik makend van de uitzonderingen die deze wet maakt voor archivering in het algemeen belang en de belangen van wetenschap en (historisch) onderzoek. Daarbij zal het vooral gaan om de interpretatie van het begrip 'passende maatregelen'.

Via website en nieuwsbrief houden we je van de uitkomsten op de hoogte.