FIAT/IFTA Wereldconferentie 2021 - Online editie

14 oktober 2021
Van 19 tot 21 oktober organiseert FIAT/IFTA haar jaarlijkse Wereldconferentie online.

Na analyse van de wereldwijde evolutie van de covid-19-pandemie heeft FIAT/IFTA besloten om de Wereldconferentie van 2021 in een virtuele omgeving te houden, maar... don'tworry we krijgen in 2022 de kans om elkaar te ontmoeten in Kaapstad! 
 
De titel van de FIAT/IFTA-conferentie van dit jaar is "Advancing the digital dividend". Het afgelopen jaar heeft laten zien dat we wendbaar moeten zijn, in staat om ons snel aan te passen aan veranderingen. We moeten ervoor blijven zorgen dat onze taak op het gebied van verwerving, bewaring, toegang en gebruik op de voorgrond staat, zodat de archieven de belofte van de sociale, culturele en economische hefboomwerking die ze vormen, kunnen waarmaken. Met andere woorden, we moeten ervoor zorgen dat het digitale dividend, het rendement in de samenleving van onze inspanningen, zo groot, zichtbaar en levensvatbaar mogelijk wordt. Daarom bevat het FIAT/IFTA World Conference-programma 2021 de volgende hoofdstukken: 
 
- Digitale bewaring: een tijdperk van nieuwe uitdagingen 
- Nieuwe actoren, nieuwe modellen, nieuwe processen in MAM en metadatacreatie 
- Relevantie, betrokkenheid en onderscheidend vermogen: het archief als publieke actor 
- Archiefwaarde: tussen rendement op de samenleving en rendement op investering 
- Lokale kwesties, mondiale perspectieven 


 
Registreer je hier

 

FINALFIAT-IFTAlogoFINAL.jpg