Eerste particuliere reacties over de nieuwe archiefwet

9 december 2021
De nieuwe archiefwet beoogt door onder andere een verkorting van de overbrengingstermijn de openbaarheid te bevorderen.

Kijken we nu naar de archiefwet 2021 dan zien een aantal archivarissen eerder een afname dan een toename van de openbaarheid. De geheimhouding neemt volgens hen eerder toe dan af door de nieuwe ontheffing van overbrenging. Dat is reden waarom een aantal archivarissen op persoonlijke titel een brief hebben gestuurd aan de Tweede Kamer.

Lees hier de brief