Eerste Kamer stemt in met Wet open overheid (Woo)

14 oktober 2021
Dinsdag 5 oktober heeft de Eerste Kamer de WOO aangenomen, het initiatiefvoorstel van GroenLinks en D66. Deze wet vervangt straks de huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De volgende stap is dat het nu in de ministerraad geagendeerd wordt voor bekrachtiging. De wet treedt naar verwachting uiterlijk 1 juni 2022 in werking. Zie hieronder een paar kernelementen van de WOO.