DEN samen met KIA in actie voor particuliere archiefvormers

30 september 2021
In de praktijk weten cultuurproducerende- en archiefbeherende instellingen elkaar niet altijd makkelijk te vinden. DEN en KIA willen hierin stappen zetten. Komend half jaar wordt onder leiding van DEN samengewerkt aan de ontwikkeling van een handreiking voor deze categorie van particuliere archiefvormers. Doel van de handreiking is om particuliere archiefvormers inzicht te bieden in welke stappen ze zelf kunnen ondernemen om een duurzaam en herbruikbaar archief op te bouwen. Daarnaast zal de handreiking hen wijzen op wat archiefinstellingen hen te bieden hebben.