De mediatheek in beeld: Tips over het opslaan van foto’s, films en ander materiaal

14 september 2021
Afgelopen jaar heeft DEN met het project Samenwerken aan een Sectorbrede Digitale Infrastructuur voor de Podiumkunsten een goed begrip gekregen van waar de podiumkunstensector staat op het vlak van digitalisering.

Op basis van die kennis startten we in 2021 met een aantal pilots: een aantal concrete casussen om wat we geleerd hebben in de praktijk toe te passen. Samen met instellingen. In dit artikel: de pilot Metadata bij de audiovisuele collectie die we samen met Maas theater en dans hebben opgepakt.

DEN_ artikel Metadata_Maas_HB 1.pdf