Bestuursrechter: Weigering inzage in oorlogsarchieven was onzorgvuldig

19 december 2018
Het Nationaal Archief moet zich opnieuw buigen over het verzoek van de Stichting Onderzoek Oorlogsmisdaden om in het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR) te mogen zoeken naar informatie over nog levende vermeende kampbeulen. De weigering om inzage te verlenen, was onzorgvuldig en onvoldoende gemotiveerd. Dat heeft de bestuursrechter geoordeeld.

De stichting wil met behulp van het CABR de identiteit van nog levende kampbewaarders achterhalen, zodat zij alsnog kunnen worden opgespoord en berecht. De algemeen rijksarchivaris weigerde de stichting echter toegang tot het CABR, onder meer omdat het een schending van de privacy van de vermeende kampbeulen op zou leveren. Ook zou de stichting niet voldoen aan de voorwaarden om toegang tot het archief te krijgen. De stichting ging tegen de weigering in beroep. Volgens haar zou het archief op basis van verschillende internationale verdragen onderzoek naar de vermeende kampbeulen wel degelijk mogelijk moeten maken.

Meer informatie en de uitspraak vind je op de website van De Rechtspraak.