Reactie KVAN/BRAIN op beleidsbrief Erfgoed Telt

1 augustus 2018
In reactie op de OCW-beleidsbrief Erfgoed Telt vragen KVAN/BRAIN minister Van Engelshoven om meer geld voor digitalisering, een meer integrale benadering van het erfgoed- en digitaliseringsbeleid en voor meer samenwerking tussen de diverse erfgoedsectoren, instellingen en vrijwilligers, met name op het digitale vlak.