Internetconsultatie Uitvoeringswet AVG

19 januari 2017
De Uitvoeringswet AVG regelt de aspecten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming die op nationaal niveau ingericht moeten worden. Voor de archieffunctie is vooral van belang hoe de uitzonderingen met het oog op archivering in het algemeen belang en voor onderzoeksdoeleinden wordt vormgegeven.

De belangrijkste functies van de Uitvoeringswet AVG zijn:

  • de instelling en de bevoegdheden van de Autoriteit Persoonsgegevens, en
  • de invulling van de ruimte om nadere wetgeving te maken op nationaal niveau.

Beleidsneutraal

De AVG wordt zo beleidsneutraal mogelijk ingevoerd. Waar de AVG die ruimte biedt, wordt dan ook de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) zoveel mogelijk gevolgd. In die zin verandert er niet heel veel, ook niet voor archiefinstellingen.

Uitzonderingen

De AVG biedt, mede dankzij intensieve lobby in de afgelopen jaren, goede uitzonderingen voor archivering in het algemeen belang en voor archiefgebruik voor onderzoeksdoeleinden. De Uitvoeringswet geeft aan hoe in Nederland met die uitzonderingen wordt omgegaan. KVAN/BRAIN vindt de Uitvoeringswet op dat punt niet altijd even helder en soms beperkender dan de AVG zelf en pleit voor verbetering op die punten.