Handreiking anderhalvemetersamenleving binnen de archiefsector

22 oktober 2020
Nu we ons voorbereiden op een anderhalvemetermaatschappij, die naar het zich laat aanzien nog een tijd kan duren, is het van belang te zien hoe we als archiefinstellingen en archiefprofessionals daarbinnen ons werk kunnen doen. Bijgaand treft u een ‘handreiking anderhalvemetersamenleving binnen de archiefsector’. Dit is een generieke richtlijn voor archiefinstellingen om de bezoekers, medewerkers en vrijwilligers binnen archiefinstellingen een veilige omgeving te kunnen bieden. Iedere instelling kan zelf de richtlijn vertalen naar de eigen situatie.


De handreiking is tot stand gekomen dankzij de input van leden van KVAN en BRAIN, waarvoor dank. Deze richtlijn is 7 mei 2020 aangeboden aan het ministerie van OCW, die hier een uitspraak over zullen doen. Dit is mede van belang in verband met openstelling. In principe besluit iedere instelling dat in overleg met de gemeente of het bestuur, zoals de afgelopen weken ook is gebeurd. Wat kan helpen is een handreiking waar het ministerie naar gekeken heeft. Zodra hierover meer bekend is zullen wij dit communiceren.