Factsheet Auteursrecht

8 januari 2018
Het auteursrecht stelt archiefinstellingen voor grote en ingewikkelde opgaven. Archiefinstellingen zetten graag zoveel mogelijk gedigitaliseerd materiaal online. Bij auteursrechtelijk beschermd werk vergt dat toestemming van rechthebbenden. Die zijn lang niet allemaal bekend of makkelijk op te sporen.

Archiefinstellingen willen de Auteurswet naleven en de rechten van makers respecteren. Maar een goede intentie alleen is niet genoeg om je veilig te bewegen door het mijnenveld van rechten en naburige rechten.

Antwoorden op veelgestelde vragen

KVAN/BRAIN krijgt veel vragen over auteursrechten in relatie tot de beschikbaarstelling van archieven. Van de antwoorden maakten we een handzame factsheet.