Evaluatie samenwerking erfgoedinstellingen en cbo's

11 oktober 2016
Het clearen van auteursrechten is tijdrovend en daardoor kostbaar. Een licentieovereenkomst met een collectieve beheerorganisatie kan een goed alternatief zijn. Digitaal Erfgoed Nederland deed in samenwerking met KVAN/BRAIN onderzoek naar de ervaringen van erfgoedinstellingen met dergelijke beheerorganisaties.

Het doel van dit onderzoek is om een beter beeld te krijgen van de mate waarin erfgoedinstellingen (zoals musea en archieven) overeenkomsten hebben gesloten met CBO's ten behoeve van het online beschikbaar stellen van (een deel van) hun collecties.

Het kabinet bereidt momenteel de wettelijke invoering van Extended Collective Licensing voor. In het Netwerk Digitaal Erfgoed, een landelijk samenwerkingsverband tussen erfgoedinstellingen en het ministerie van OCW, is behoefte geconstateerd aan meer informatie over de huidige praktijk van erfgoedinstellingen om hun collecties online te publiceren, in het bijzonder de collecties met materiaal dat auteursrechtelijk is beschermd. Na de invoering van ECL zal DEN een herhalingsonderzoek uitzetten, zodat de effecten van de invoering van ECL op de praktijk van erfgoedinstellingen gemeten kunnen worden.