Archievenblad december 2019

16 december 2019
Het decembernummer van het Archievenblad staat in het teken van sociale media.

Sociale media zijn veel meer dan handige communicatie- en marketingkanalen. De invloed van de technologische ontwikkelingen waar sociale media een onderdeel van zijn, hebben grote gevolgen voor het informatielandschap en de informatiepositie van overheden en burgers. Daar heeft de archivaris een rol om na te denken over de balans van bewaren, openbaarheid en privacy.

In het nummer een bijdrage van Sophie Ham over het archiveren van sociale media, maar ook over de sociale media van vroeger zoals een artikel over vriendenboekjes door Vera Weterings en pamfletten van Wouter van Dijk. Daarnaast is er aandacht voor onderzoeksdata in een artikel over de digitale schatkamer van DANS door Heidi Berkhout, en het eerste deel van een korte serie artikelen van Alfred Stern over het CDD+. Ten slotte leest u ook nog over het archief van AJAX, handige apps en zoektips om uw onderzoekers naar familiegeschiedenis te ondersteunen en de vaste columns en rubrieken. 

De redactie van het Archievenblad is achter de schermen druk aan het vernieuwen. Op de ALV 11 december wordt de nieuwe hoofdredacteur (start zomer 2020) voorgedragen. Maar daar blijft het niet bij. De redactie denkt na over inhoud en vorm. Hoe houden we het blad interessant en relevant, hoe zorgen we voor balans tussen inhoud en vorm en hoe verhouden web en print zich tot elkaar? Met het vizier op de toekomst sleutelt de redactie - samen met het bestuur van KVAN/BRAIN - aan de antwoorden.

Alvast een belangrijke wijziging: vanaf jaargang 2020 verschijnt het Archievenblad zes keer per jaar, eens per twee maanden met in februari het eerste nummer. En laat u verrassen door het uiterlijk van uw februarinummer.