Wat we doen

KVAN verenigt professionals en instellingen in de archiefsector. Samen behartigen wij de belangen van het Nederlandse archiefwezen, stimuleren en ondersteunen we samenwerking in de sector en bevorderen we de deskundigheid van archiefprofessionals.

De Koninklijke Vereniging van Archiefsector Nederland (KVAN) is de beroepsorganisatie van professionals in de archiefsector. De KVAN is de oudste beroepsvereniging van archivarissen ter wereld (opgericht in 1891). KVAN behartigt de belangen van het Nederlands archiefwezen en bevordert de deskundigheid van archivarissen. Hoe de vereniging is georganiseerd, lees je in de statuten en het huishoudelijk reglement.

 

Activiteiten en producten