Lid worden

Alle archiefprofessionals en archiefbeherende instellingen zijn van harte welkom om lid te worden van KVAN, de koepelorganisatie die hun belangen behartigt, samenwerking ondersteunt en stimuleert en werkt aan deskundigheidsbevordering. KVAN kent twee soorten lidmaatschap: het lidmaatschap voor personen en het lidmaatschap voor instellingen.

Individueel lidmaatschap

Als professional kun je lid worden van KVAN als je:

  • werkt bij een organisatie die zich bezig houdt met archiefbeheer, archiefzorg en/of documentatie en/of
  • een opleiding archivistiek en/of een aanverwant vakgebied doet of hebt gedaan en/of
  • wilt bijdragen aan de doelstellingen van de vereniging.

Leden van KVAN zijn automatisch en zonder meerkosten abonnee van het Archievenblad. Lidmaatschap van KVAN kost € 67,50 per jaar. Als je in het buitenland woont € 90,25. Studenten die informatie- en archiefopleidingen volgen aan de Universiteit van Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, Universiteit Leiden, SOD (SOD II (Ad) of HMDI) of de Reinwardt Academie betalen € 21,00 per jaar. Stuur ons dan wel jaarlijks een kopie van je inschrijving. Meld je nu aan als lid!

Instellingslidmaatschap

Instellingen kunnen lid worden van KVAN als zij:

  • archieven en collecties vormen en beheren die raadpleegbaar zijn voor publiek en/of
  • vallen onder de werking van de Archiefwet 1995.  

De hoogte van de contributie hang af van de begrotingsomvang van de betrokken instelling. Voor instellingen waar het archiefbeheer onderdeel is van een breder takenpakket, geldt de begroting van de archieftaken als maatgevend.
Meld je nu aan als lid!