Publicaties

Demissionair minister Slob heeft op 18 november 2021 een voorstel voor modernisering van de Archiefwet ingediend bij de Tweede Kamer. De aanpassing van de Archiefwet is nodig om ervoor te zorgen dat overheidsorganisaties ook digitale informatie goed opslaan en toegankelijk houden. Bovendien…

Benieuwd naar de inhoud van de meest recente nummers van het Archievenblad? U vindt ze hier.
Hierbij als download het 'rapport van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed De archivering van de MH17-informatie'.
Roel Bekker is voormalig secretaris-generaal bij de Rijksoverheid en emeritus hoogleraar Arbeidsverhoudingen in de publieke sector. Op maandag 7 december, voorafgaand aan de ALV van KVAN en BRAIN, gaf hij een boeiende lezing.
Op 17 november is het wetsvoorstel voor wijziging van de Auteurswet zonder groot debat door de Tweede Kamer geloodst. KVAN/BRAIN is met name geïnteresseerd in de wijzigingen die gaan komen ten aanzien van de uitzondering voor werken die niet meer in de handel zijn. KVAN/BRAIN heeft een standpunt…
Nu we ons voorbereiden op een anderhalvemetermaatschappij, die naar het zich laat aanzien nog een tijd kan duren, is het van belang te zien hoe we als archiefinstellingen en archiefprofessionals daarbinnen ons werk kunnen doen. Bijgaand treft u een ‘handreiking anderhalvemetersamenleving binnen de…
De handreiking Weten of vergeten? laat zien hoe informatieprofessionals bij de overheid de AVG en de Archiefwet in samenhang kunnen uitvoeren. Achterliggende gedachte is dat Archiefwet en AGV elkaar niet…
Het Nationaal Archief bewaart met zo’n negen kilometer documenten de grootste collectie oorlogsarchieven van Nederland. Een van die archieven is het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging, waarover op dit moment een discussie gaande is over toegankelijkheid tot de stukken. In die discussie moet…