Nieuws

Het gemeentearchief vormt een formatief klein onderdeel van de eenheid Informatie en Datamanagement. Zij dragen de zorg voor het gemeentearchief van Wassenaar en ook in een hostingsconstructie voor het gemeentearchief van Voorschoten. Daarom zoeken wij een gemeentearchivaris die er niet tegenop…
De Ketelaarlezing 2021 zal dit jaar gehouden worden door SP kamerlid Renske Leijten. De Ketelaarlezing is in 2002 ingesteld door het Nationaal Archief bij het afscheid van prof. dr. F.C.J. Ketelaar (algemene rijksarchivaris van 1989 tot 1997). De Ketelaarlezing concentreert zich op actuele…
Op donderdagmiddag 14 oktober 2021 wordt door Regionaal Archief Tilburg voor de derde keer de Lanciersprijs uitgereikt. Deze prijs wordt om de twee jaar uitgereikt aan de onderzoeker die bronnen van Regionaal Archief Tilburg op originele wijze heeft gebruikt.
Code Diversiteit & Inclusie is opgesteld door de gezamenlijke brancheverenigingen in de culturele en creatieve sector en heeft als doel om de brede diversiteit in de samenleving te representeren in de cultuursector. De Code wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur…
In de praktijk weten cultuurproducerende- en archiefbeherende instellingen elkaar niet altijd makkelijk te vinden. DEN en KIA willen hierin stappen zetten. Komend half jaar wordt onder leiding van DEN samengewerkt aan de ontwikkeling van een handreiking voor deze categorie van particuliere…
Op 28 september heeft de Eerste Kamer over het wetsvoorstel WOO gesproken met de initiatiefnemers en de minister van BZK. De Kamer had wat zorgen over de uitvoerbaarheid en over het effect van de wet op het handelen van ambtenaren. Gaat deze wet werkelijk bijdragen aan een cultuurverandering in het…
Voor degenen, die nieuwsgierig zijn naar meer details over de voortgang van het project bij het CBG, zie onderstaande presentatie van 1 september.
KVAN volgt de nieuwe auteurswetgeving op de voet. Afgelopen jaar hebben we op KIA handreikingen gepubliceerd voor elk van de belangrijke wijzigingen in de wet. KVAN richt zich rondom de auteurswet nu met name op de nieuwe mogelijkheden om werken online te plaatsen die niet langer in de handel zijn…
Op 11 oktober aanstaande gaat Thieu Kuijs, filosoof en data scientist, kort in op de betekenis en impact van beroepscodes, zoals de Code of Ethics van de ICA. Het tweede, meer praktische deel zal interactief zijn.