Nieuws

We worden geconfronteerd met een nieuwe lockdown. De bibliotheken houden als sector de dienstverlening intact. Wij adviseren onze leden de studiezalen open te houden of tenminste de dienstverlening mogelijk te maken ten behoeve van onderzoekers. Dit kan volgens ons door op afspraak inzage te geven…
Een hele lange nieuwsbrief met onder andere nieuws over de Archiefdagen 2022 op 13 en 14 juni in Alkmaar, KVAN-sessies Tweede Kamer behandeling Archiefwet 2021, wijziging in de organisatie van KVAN en bijpraatsessies auteursrecht.
Nu terugkijken of -lezen.
Samen met andere departementen, uitvoeringsorganisaties, VNG, Unie van Waterschappen en IPO stelde staatssecretaris Knops een interbestuurlijke datastrategie op. Hierin wordt geschetst hoe de overheid maatschappelijke opgaven beter kan aanpakken met behulp van data. Hij stuurde het voorstel 18…
Op de agenda van de VNG Adviescommissie Archieven 2 december 2021 stonden een aantal actuele zaken: de nieuwe archiefwet 2021, Informatiehuishouding op orde en archivering in het kader van PLOOI.
Na vier jaren heeft Puck Huitsing aangegeven haar werkzaamheden voor KVAN te beëindigen. Puck heeft zich als directeur/coördinator enorm ingezet voor het realiseren van onze ‘nieuwe’ vereniging.
De afgelopen maanden is gewerkt aan het formuleren van eisen voor duurzame toegankelijkheid van documenten in de archiefregeling.
De nieuwe archiefwet beoogt door onder andere een verkorting van de overbrengingstermijn de openbaarheid te bevorderen.
Het wetsvoorstel Archiefwet 2021 ligt ter behandeling bij de Tweede Kamer. Het bestuur van KVAN stelt een conceptreactie op en wil die met de leden bespreken. Het bestuur zal op basis hiervan een brief opstellen die naar de fracties wordt gestuurd.