KIA: Welke kennisthema’s zijn belangrijk?

2 oktober 2019
De Kennis- en Innovatieagenda is een hulpmiddel binnen het Kennisnetwerk Informatie en Archief (KIA) voor gezamenlijke en gestructureerde kennisontwikkeling en -uitwisseling. De agenda benoemt de belangrijkste (ontwikkel)thema’s voor de archiveringsfunctie, nadrukkelijk in relatie tot vraagstukken binnen de informatiehuishouding bij de overheden.

Bouw je ook mee aan de Kennis-en Innovatie agenda voor de periode 2020-2022? Door het invullen van deze korte enquête kun je aangeven welke kennisthema's belangrijk zijn in jouw werk in het archief- en informatieveld. Klik op deze link om de enquête te starten. 

 

Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 minuten. De enquête sluit op 14 oktober 2019. Mocht je vragen hebben, mail dan naar info@kia.pleio.nl