Vruchtbare KIA-bijeenkomst in Roermond

26 oktober 2018
Het Kennisnetwerk Informatie en Archief (KIA) organiseert in 2018 voor de tweede keer een kennistournee door Nederland. Dit jaar is het doel de kennisuitwisseling en samenwerking tussen overheden en archieven te stimuleren op het punt van duurzaam digitaal archiveren. De aftrap was op 18 oktober in Roermond.

Met een grote opkomst van zowel archivarissen als andere informatieprofessionals, goede presentaties en levendige discussies was het een succesvolle bijeenkomst. Het verslag is te lezen op het Kennisplatform Informatiehuishouding op KIA. Account en inloggen zoals altijd vereist.