Archief in actie!

2 juli 2018
Op 8 oktober as. organiseren Imagine IC en het Stadsarchief Amsterdam het seminar Archief in Actie! om de verwachtingen te verkennen die activisten hebben van het archief en vice versa.

Hoewel het volledige programma nog niet bekend is, kunnen we in ieder geval melden dat Stephen Dickers komt spreken. Hij is archivaris van het Bishopsgate Institute. Deze instelling herbergt een archief van de arbeidersbeweging. Het is gevestigd in Oost-Londen, waar fabrieksarbeiders van de stad en het platteland in de 20e eeuw werden afgelost door gastarbeiders uit vooral Zuid-Azië. Persoonlijk is Dickers in de LHBTQ-beweging geïnteresseerd. In de afgelopen jaren heeft hij de focus van het archief hiermee verbreed. Of verlegd? De beide belangen c.q. belangstellingen staat in participatieve zin soms op gespannen voet met elkaar.

Kansrijke samenwerking?

Veel archieven richten zich vandaag de dag op de (digitale) documentatie van de samenleving. Activisten vertellen het verhaal daarvan op het scherpst van de snede. Zij brengen het archief bovendien vaak een publicitair aantrekkelijke aanwinst. Maar wat hebben de activisten aan het archief? Wint hun beweging in het archief aan duurzame betekenis? Archief in Actie! onderzoekt de mogelijkheden en de grenzen van de actuele actie-archief-samenwerking die we vandaag de dag steeds vaker zien. Het programma wordt georganiseerd tegen de achtergrond van de Maand van de Geschiedenis, het Jaar van het Verzet en de viering van 50 Jaar Bijlmer; alsmede vanwege de samenwerking tussen het Stadsarchief Amsterdam en de Maagdenhuisbezetters en tussen Imagine IC en (on)uitgesproken activisme in de Bijlmer

Nader bericht over programma en aanmelding volgt z.s.m.

Datum
Locatie

Stadsarchief Amsterdam
Vijzelstraat 32
1017 HL Amsterdam
Nederland